Tác giả: Robert Thiều

Tạo test scipt đơn giản với magento 2?

Magento test script thường được sử dụng để debug, import data hay viết 1 số test function trước mà ko cần tốn quá nhiều thời gian tạo module mới. Read more…

Làm gì khi magento bị hack và nhiễm malware?

Magento là mã nguồn mở lớn nhất về thương mại điện tử. Tới thời điểm tháng 6/2019 hiện có khoản 1.5 tỉ website sửa dụng magento. Cũng là mục tiêu lớn của hacker. Website của bạn cần được cập nhật và vá các bản vá bảo mật từ magento đồng thời sử dựng các tool dưới đây để kiểm tra website hàng tuần.
Read more…

Cách copy magento collection

Làm thế nào để copy magento collection mà không làm thay đổi collection gốc. Đoạn code dưới đây sẻ giúp bạn copy magento collection. Read more…