Danh mục: Programming

Chia sẻ kinh nghiệp lập trình PHP, Python, Magento, wordpress

Lập trình trên điện thoại – termux – hackerkeyboard – python

Dành cho những bạn yêu lập trình và muốn chạy các đoạn code có sẳn nhanh chóng khi không có máy tính. Termux là 1 phần mềm android terminal emulator và Linux environment hổ trợ giúp biến điện thoại android thành máy tính linux. Với termux mình có thể cài các ngôn ngữ lập trình và chạy các đoạn code như trên 1 máy tính linux.

Read more…

Top 3 Responsive CSS Framework

Front-end frameworks đang phát triển nhanh chóng và giúp lập trình ây dựng website cực kỳ nhanh chóng. Đặt biệt trong kỳ smartphone đang phổ biến. Đa số truy cập website đến từ điện thoại. Giao diện website buộc phải thân thiện với di động. Lựa chọn css framework cực kỳ quan trong với hầu hât các lập trình viên website.

Read more…

Magento: Sử dụng điều kiện if/else trong magento 2 layout.

Bạn có thể sử dụng điều kiện IF/ELSE trong magento 2 layout. Điều kiện IF kiểu tra giá trị YES/NO trong magento 2 configuration.
Read more…

Tạo mới magento page layout

Thỉnh thoảng chúng ta cần tạo 1  page layout mới, như layout Fullwidth. Pagelayout giúp chỉnh sửaCMS page đơn giản thuận tiện hơn Read more…