Thẻ: seo

Cần phải làm gì khi google cập nhật thuât toán

Google thông báo từ ngày 1-7 google ưu tiên index trên mobile(mobile-first indexing) . Lý do vì lượng người tìm kiếm trên mobile đã vược qua lượng tìm kiếm trên desktop. Cần cập nhật ngay nếu website của bạn chưa hổ trợ, hiển thị tốt trên điện thoại. Dưới đâu 1 số yêu điều bạn có thể làm để website hiển thị tốt trên điện thoại: Read more…

3 cách kiểm tra chất lượng website

Các doanh nghiệp hay cá nhân bỏ tiền lớn để thiết kế website để có vị trí trên thế giới internet. Hầu hết chủ doanh nghiệp không biết cách kiểm tra, đánh giá chất lượng website và nội dung. Trang bị các công cụ đơn giản dưới đây sẻ giúp bạn cải thiện vị trí doanh nghiệp trong thế giới internet và tăng doanh thu từ khách hàng online. Dưới đây là  công cụ chuyên dùng để kiểm tra lỗi và chất lượng website. Các công cụ này cung cấp cái nhìn tổng quan về chất lượng và cách nâng cao chât lượng website cải thiện vị trí doanh nghiêp trong thế giới internet. Read more…